Masérsky salón Relax a Zdravie

Kežmarok

HomeSlužbyKontraindikácieEsenciálne olejeE.o. Doterra  v salóneTDP lampaFilter vzduchuAkcieCenníkKontaktKde nás nájdeteRelaxácia

Relaxačnými technikami, ktoré sú nenáročné, môžete dosiahnuť trvalé uvoľnenie a zlepšenie svojej psychiky a získať novú energiu i chuť do života. Uvoľnením sa vám zníži tep, spomalí a prehĺbi sa dýchanie, klesne krvný tlak, uvoľnia sa svaly celého tela a stúpne aktivita mozgu v hladine alfa. Zlepší sa vám aj koncentrácia a pamäť.

Jednoduchá relaxácia v ľahu

Počas tohto relaxačného cvičenia si budete postupne uvedomovať jednotlivé časti tela a s každým výdychom uvoľníte nejakú skupinu svalov. Postupujte v rytme svojho dychu a tam, kde cítite viac napätia, chvíľu ostaňte a predýchajte danú časť tela. Ak si nezapamätáte postup, v akom sa uvoľňujú časti tela, nie je to problém – poradie nie je záväzné. Dôležité je prejsť celé telo pomaly, vedome, v rytme dychu.

„V ľahu na chrbte sa ukľudnite a precíťte kontakt vášho tela s podložkou...Precíťte, ako sa telo poddáva uvoľneniu a zabára sa hlbšie a hlbšie do podložky... Prehĺbte dýchanie, aby ste sa pri pokojnom rytmickom dychu uvoľnili a upokojili. Uvedomte si pravú nohu a s výdychom uvoľnite jednotlivé jej časti: prsty na pravej nohe... nárt... pätu... celé pravé chodidlo... kotník... lýtko... koleno... stehno... bedrový kĺb... pravý sedací sval... Celá pravá noha je uvoľnená, a ťažká...

Uvedomte si teraz ľavú nohu a uvoľňujte: prsty na ľavej nohe... nárt... pätu... celé ľavé chodidlo... kotník... lýtko... koleno... stehno... bedrový kĺb... ľavý sedací sval... Celá ľavá noha je uvoľnená a ťažká. Obidva vaše nohy sú ťažké a uvoľnené...

Preneste teraz pozornosť k rukám. Začnite uvoľňovať pravú ruku: jej prsty... dlaň... zápästie... predlaktie... lakeť... nadlaktie... rameno... pravý ramenný kĺb... celá pravá ruka oťažela a je príjemne uvoľnená. Podobne uvoľnite aj ľavú ruku: prsty... dlaň... zápästie... predlaktie... lakeť... nadlaktie... rameno... ľavý ramenný kĺb... Obe ruky i obe nohy sú teraz príjemne uvoľnené a ťažké.

Na chvíľu sa pristavte pri trupe a uvoľnite ho: uvoľnite svalstvo brušnej steny a všetky orgány v brušnej dutine i podbrušku... uvoľnite hrudný kôš a prsné svaly. Celá predná strana trupu je uvoľnená. Podobne uvoľnite aj zadnú časť tela: začnite od krížovej oblasti a s výdychom ju uvoľnite... veľký chrbtový sval... pravú lopatku... ľavú lopatku...trapézy... zadnú stranu krku... prednú stranu krku. Celé vaše telo od krku dole je príjemne uvoľnené: ruky, trup i nohy sa poddávajú gravitácii a uvoľnene klesajú do podložky.

Na záver uvoľnite tvár: spodnú sánku... vrchnú sánku... svaly okolo úst... ústa... uvoľnite stisk zubov... jazyk... lícne svaly... uši... nos... svaly okolo očí... uvoľnite pohľad za zavretými očami... čelo.... nakoniec uvoľnite vlasovú časť hlavy. Celé vaše telo je absolútne uvoľnené a nehybné...Vnímajte iba jeho nehybnosť a pozorujte váš rytmický dych... vnímajte seba samých zvnútra... rušivé myšlienky zaregistrujte, ale nerozvíjajte - nechajte ich odísť. Pocit pokoja a vnútorného preladenia sa vo vás ostáva, aj keď sa relaxácia blíži ku koncu...“

Zaiste sa pýtate, ako dýchať ?

Dýchanie počas relaxácie

Pri relaxačnom dýchaní sa snažte dýchať čo najhlbšie do brucha avšak nenásilne. Správnosť tohto dýchania si overíte tým, že položíte dlaň pod hrudný kôš do oblasti žalúdka. Pri správnom dýchaní do brucha sa hrudný kôš nadvihuje len minimálne, avšak vaša ruka a brucho stúpajú pri nádychu viditeľne.